Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Serby w Sakskej a Bramborskej maju demokratiski legitiměrowane ludowe zastupnistwo – Serbski sejm.

Aktualne

Na zakłaźe situacije pśiraźujo prezidium hobźělenje přez widejo-stream ...

Korona-pandemije dla jo Serbski sejm 20. februara swójo 21. pósejźenje zasej pśewjadł ako wideokonferenca w pśibytnosći wjelich gósći a pódpěrarjow ...

Na pósejźenju Serbskego sejma 23. januara su hobjadanali wótpósłane, sobuwójujuce a gósći znowa wjele napnětych a wažnych temow ...