Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

januar 2019

Dnja 12.01.18 jo se Serbski sejm prědny raz w Dolnej Łužycy zmakał, w bergarskem domje we Wětošowje ...

dnja 12.01.2919 w Bergarskem domje na Awgusta Bebelowej droze 9 w 03226 Wětošowje (Błota)