Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

januar 2021

Na pósejźenju Serbskego sejma 23. januara su hobjadanali wótpósłane, sobuwójujuce a gósći znowa wjele napnětych a wažnych temow ...

Pó medijowej powěźeńce kritizěrujo Domowina nowy rewěrowy koncept LEAG, w kótarymž jo nadalej zapisane wótbagrowanje Miłoraza, a jo stakim něnto teke solidarna z tymi, kenž Miłoraz spušćiś njekśě, ako teke z tymi, kenž kśě se póśěženjow bliskich huglowych jamow dla pśesedliś ...

Pśiduce posedźenje Serbskego sejma wótměje se zasej online ...

W lisće na wjednistwo Ewangelskeje krajneje cerkwje Sakskeje pomina pšawniski huběrk Serbskego sejma wóthobrośenje wót pśedewześa, z póstajenim pśetłócyś wjeliki sotšyny poměr ...