Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

2020

Pśiduce posedźenje Serbskego sejma wótměje se zasej online ...

Ako spěchowańske towaristwo jo zapódało SMY z. t. k pódpěrowanju źěła Serbskego sejma na Załožbu za serbski lud pšosbu wó institucionelne spěchowanje jadnaŕskego běrowa.

Serbski sejm jo pśewjadł 14.11.2020 swójo 18. pósejźenje a to ako wideo-konferencu ...

Dnja 31. awgusta su se na iniciatiwu Serbskego sejma zmakali zastupniki huběrka „hustawa/pšawo“ w budyšyńskem Serbskem domje ze zastupnikami Domowiny ...

16. julija su se rozgranjali zastupniki Serbskego sejma w Hodźiju/Göda ze zastupnikami ewangelskeje wósady, Serbskego wósadnego zwězka, sakskego Krajnego cerkwinego amta a ze superintendentom cerkwinego hobcerka wó hustatkowanjach planowanych cerkwinych strukturnych reformow na serbske cerkwine žywjenje ...

Pśed Krajnym sejmom w Drježdźanach jo se wótměła 30.06.2020 manifestacija hobswětowych zwězkow za zdźaržanje wót hudobywanja brunice hobgrozonych sakskich jsow Miłoraz, Obertitz a Pödelwitz ...

Pó hustaśu zjawnych pósejźenjow Serbskego sejma jo se wótměło dnja 13.06. znowa prezencne pósejźenje we Wórjejcach ...

Serbska hucba musy zawěsćona byś za wšyknych huknikow a wšykne huknice!

Serbski sejm wita, až co se něnto tež Serbska rada pśi Sakskem krajnem sejmje za to zasajźowaś, aby se w pśiducem šulskem lěśe hutwóriłej dwě pětej rědowni na Serbskima wušyma šuloma we Worklecach a Ralbicach ...

Sobotu, 29.02.2020 jo se schadował Serbski sejm w dolnołužiskem Huštańu (Wüstenhain) w žurli kafejownje Kśišowka ...

Nach einem arbeits-, aber auch erfolgreichen ersten Jahr der Arbeit der ersten frei gewählten Volksvertretung der Sorben/Wenden stellen sich Vertreter des Serbski Sejm am 20.02.2020 den Fragen der nationalen und internationalen Presse ...

Am Donnerstagabend versammelten sich im Gemeindezentrum in Nebelschütz rund 40 ...

18. januara 2020 jo se Serbski sejm schadował na pśepšosenje kamjeńskego hušego šołty w radnicy Lessingowego města na pódwjacornej kšomje serbskego sedleńskego ruma ...