Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

2024

Dnja 29. junija jo se Serbski sejm zmakał na swójo pósejźenje w „parli Łužyce“ ...

12. maja jo se w Běłej Wóźe wót do togo pówołaneje wólbneje komisije napominanje k wuzwólowanjam do 2. Serbskego sejma wózjawiło ...

Swětocne wólbne napominanje do 2. Serbskego sejma z familijowym swěźenim 12. maja w Běłej Wóźe

Sobotu wjacor, 11.05., wótmějo se wósebny Benefic-koncertowy wjacor w pśistawowej śpě w sociokulturnem centrumje Telux w Běłej Wóźe ...

Dnju 12. apryla su se zmakali w Budyšynje / Budyšynje cłonk Serbskego sejma dr. Měrćin Krawc / dr. Martin Schneider a jadnaŕka „Willkommen in Bautzen/Witanje w Budyšynje“, Astrid Riechmann, z reprezentantom demokratiskego samozastojnstwa pódpołnocneje a pódzajtšneje Syriskeje w Nimskej, Khaledom Dawrišom.

Serbski sejm glěda wjelgin pozitiwnje na prědny rěd „Serbskeje debaty“ slědk.

Na dnja 20. měrca 2024 se wótmětu diskusiju glědaju pśibytne zastupniki Serbskego sejma z měšanymi zacuśami slědk ...

Dnja 20.03.2024 wót 19 góźinow hobźělijo se Hajko Kozel ako cłonk Serbskego sejma ako pódiumowy gósć na 3. Serbskej debaśe ...

Wólbny wuběrk Serbskego sejma pśedstajijo w Górnej Łužycy a w Dolnej Łužycy pśedłogu směrnicow za wólby 2. Serbskego sejma 2024 ...