Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Debata zwězkowego sejma wó charśe rěcow njejo akceptabelna

K debaśe Zwězkowego sejma „25 lět EU-charta regionalnych abo mjeńšynowych rěcow“ hugronijo se Hajko Kozel, rěcnik pšawniskego huběŕka serbskego parlamenta Serbski sejm:

„Derje na tej debaśe jo zjawna widobnosć šćitaneje regionalneje a mjeńšynoweje rěcy. Debata pak jo w zajźonej dekaźe źeńk ak źeńk degenerěrowała na proznu flosklu, wót žednych samo ako klamauk rozměta a zwězana z tendencu, zapókšywaś bytostne deficity. To cu nanejžwěcej kritizerowaś.

Zwězkowa republika se chwali, až hobšyrnje doźaržujo minimalne standardy rěcneje charty. Pśi tom dopadujo statny kubłański system we Łužycy w šyrokej měrje: Hugótowanje ze serbski powědajucymi hucabnikami njejo zarucone a ma rownocasnje pśeměrjonu prioritu. W cwibelnych padach deje toś te nejpjerwjej nimsku sportowu hucbu zawěsćiś. K tomu pśiźo, až se źiśam we wóspjetnych padach zahoborujo kazniski zapisane pšawo na serbskorěcnu hucbu .

A aby se górjenje ze šyje źaržał, huzamknjo nimski stat kaž se jomu góźi serbski lud wót pšawa na skjaržbu.

Pśi góźbje źinsajšnego dnja nejgórše swětaŕstwo pak jo, až Zwězkowa republika pśecej hyšći prějo indigenitu serbskego luda, aby jomu zapowěźiła pśistojece napšawdne substancielne pšawa na samopóstajanje a sobupóstajanje pó ILO 169, kótaraž jo se pśed pśisamem dwěma lětoma pśez zwězkowy sejm ratificěrowała.

To njebuźomy dalej akceptěrowaś, ale pśigótujomy trjebne pšawniske a politiske kšace, aby njehužytne pšawa na papjerje skóńcnje se stali realne pšawa.“

Slědk