Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Karl-Heinz Lambertz pódpěra europapolitisku iniciatiwu LUSATIA GLOW a strowi delegaciju Serbskego sejma

Delegacija Serbskego sejma jo k wutwarjenju swójich internacionalnych póśěgow pónjeźelego, 7. februara parlament nimskorěcnego zgromaźeństwa Belgiskeje woglědała. Wobstojeca ze zapósłańcow Hańžki Wjeselic a dr. Andreasa Klugego, wustawowego jurista Haralda Baumanna Hasski, ako teke dr. Boženy Bednařikoveje ako zastupnica českeje Łužyce, delegacija bu wót Karla-Heinza Lambertza, parlamentowego prezidenta nimskorěcnego zgromaźeństwa Belgiskeje, wuwitana.

Zarownański woglěd Karla-Heinza Lambertza pla Serbskego sejma jo był na zachopjeńku maja dogronjony.

Lambertz pódpěra Lusatia Glow iniciatiwu. Na lětźasetki dłujkem wuwiśu wuchodneje Belgiskeje ku krajnemu źěloju z daloko segajucymi kulturnopolitiskimi kompetencami za nimskorěcne wobydlaŕstwo wón sobu źěła. Nimskorěcne zgromaźeństwo Belgiskeje ma źinsa, pśi pśibližnej wjelikosći serbskego ludu, parlamentariski rědowany budget wót něźi 350 mio. eurow k dispoziciji, ako teke swójske kubłańske institucije za pedagogiske a socialne pówołanja. Situacija nimskorěcneje zgromadnosći Belgiskeje płaśi źinsa pó cełej Europje ako pśikładna za póraźone zarucenje regionalneje kultury w zajmje granice-pśesegajuceje kooperacije.

Slědk