Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Katolske a ewangelske Serby hobraduju wó swójej nuzy dla póbrachujucych cerkwinskich strukturnych reformow

Dnja 12. měrca 2020 su se w Njebjelčicach zmakali zastupniki ewangelskich a katolskich serbskich wósadow, aby hobradowali dla nuzy serbskich kśesćijanow a wósadow pśi se bližecych cerkwinskich strukturnych reformach.

Wósadny faraŕ Michał Nawka a šołta a wótpósłańc sejma Tomaš Čornak stej k tomu huwitałej z Hodźija/Göda fararja Christopha Rummela a cłonka wósady a tejerownosći wótpósłańca sejma Měrćina Krawca.

W rozgronje bu jasnje, až wobej konfesiji stojtej pśed wjelgin pódobnymi problemami a až by dejałej toś fararje a wósadne rady se pśi argumentěrowanju z wótpowědnymi cerkwinskimi wjednistwami mjazysobu pódeprěś, aby zadorałej znicenju serbskego žywjenja w cerkwjoma.

Zastupniki sejma kśě se tež za to zasajźowaś a pśi tom na historisku zagronitosć cerkwjowu napśeśiwo serbskemu ludoju ako teke na komunalne nazgónjenja pokazaś, źož ga pó 30-lětnych napšawach centralizacije rowno zachopijo změna w myslenju. Wótpowědnje nowemu koaliciskemu dogronu matej zasej sobupowědanje a samozagronitosć lokalnych wósadow a jsow na wažnosći nabyś a zmólki zachadnosći se skóńcnje skorigěrowaś.

Rozgronowe koło jo se było hobjadne, až se pśez tšuśa domownje a identity zawinowany wakuum we jsach a gmejnach dla zgubjenja we wětšich strukturach wše procowanja luźi za nje zakóńcyju a až samo sympatije za nowe a tšašne identitarne gibanja zbuźiś móžo, pśeśiwo comuž měła cełkowna towarišnosć wšykno cyniś, což zamóžo.

Slědk