Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Póžedanje zapódane za spěchowanje huzwólowanja do serbskego sejmika

7. awgusta jo Smy z.t., spěchowańske towaristwo za pódeprěśe k hutwórjenu prědnego demokratiski legitiměrowanego ludowego zastupnistwa Serbow - Serbski Sejm, pśepódało direktoroju Załožby za serbski lud, Janoju Budarjeju, pšosbu wó spěchowanje k hurownanju koštow prahuzwólowanja do sejmika.

Alexander Polk, kótaryž jo pšosbu głownje hobźěłał, hujasnijo: „Zawěsćenje financěrowanja jo jadno z wažnych huměnjenjow k pśewjeźenju prawólbow. Radne košty zawinujo zjawnostne źěło, kótarež se zachopijo wót hokognuśa huzwólowańskego napominanja, ako teke to trěbne identificěrowanje wólarjow, což jo pśi późělnem statnem luźe Serbow južo něco wósebnego.“ Dr. Měrćin Wałda, powědaŕ sejmikoweje iniciatiwy a pśedsedaŕ towaristwa hudospołnijo: „W ludowem pšawje se zawězuju cłonki statnego zgromaźeństwa, aby swójim mjeńšynam/późělnym statnym ludam w samozastojnstwje pśizwólili kulturnu awtonomiju. To implicěrujo pśirodnje teke hutwórjenje za to trěbnych demokratiskich strukturow, rozmjej parlament, a k dispozicjistajenje za to trěbnych financnych srědkow.“

Slědk