Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Pśepšosenje na zjawne pósejźenje Serbskego sejma

Pśepšosujom Was hutšobnje na druge sejźenje Serbskego sejma. Hobradowanje jo zjawne a wótmějo se sobotu, dnja 15.12.2018, w gmejnskem zastojnstwje w Njebjelčicach. Gósći su rady wiźone. Naraźony dnjowy pórěd:

  1. 10:00 - 12:30 góź. workshop, dalejwjeźenje „Na konsens orientěrowane namakanje rozsuźenjow“
  2. 13:00 - 18:30 góź. hobradowanja (16:00 góź. pśestawka)
  • za gósći pórucenja na rozgrona
  • pśedstajeńske koło wótpósłańcow
  • slědkglědanje a kontrola protokola z konstituěrowanja dnja 17.11.18
  • plan pósejźenjow 2019
  • hutwórjenje a nadawki huběrkow
  • jadnański pórěd, jogo pśedstajenje pśez źěłowu kupku
  • wšakorake

Wó hobjadowy zakusk se póstaramy, wjaselimy se pśez darjone tykańce a mazańce za kafejowu pśestawku.

Edith Pjeńkowa, starstwowa prezidentka Serbskego sejma

Slědk