Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbska rada starostow informěrujo Domowinu wówólbach za Serbski sejm 2018

Na pśepšosenje pšawniskego wuběrka Domowiny, zastupjony pśez pśedsedarku sakskeje Serbskeje rady, Marije Michałkoweje, pśedsedarja kšywowego zwězka Domowiny, Dawida Statnika, tuchylnego a něgajšnego jadnarja Domowiny, Marka Kowarja a Bjarnata Cyža, něgajšnego direktora Załožby za serbski lud, Marka Suchego, dolnołužyskego Serba Kita Elu kaž tež pšawiznicu Katrin Suchec-Dźisławkowu, su se dnia 12. junija stajili wusoke zastupniki Serbskeje rady starostow pšašanjam k pśedstojecym wólbam.

Rěcnica górnoserbskeje Rady starostow, Jadwiga Pjacec (Drježdźany), a jeje zastupnik, Ignac Wjesela (Chróšćicy), kulturny wědomostnik Tomasz Nawka (Budyšyn) a znata wobswětowa aktiwistka Edith Pjeńkowa (Slěpe) su se zboka serbskego demokratiskego gibanja na wobradowanju wobźělili. Pśi tom su pokazali na lěpšyny wót wšych Serbow wuzwólonego demokratiskego ludowego zastupnistwa, a su rozkladowali pšawo na nutśikowne samopóstajenje Serbow, kótarež jo tež na statnej rowninje dotychměst pśemało znate.

W zmysle do pśichoda wusměrjonego zgromadnego źěła jo Rada starostow wabiła za nowu kulturu transparence a zwólniwosći do rozgrona w našom luźe. Na kóńcu jo Jadwiga Pjacec zastupnikow Domowiny napominała, aby se aktiwnje wobźělili na wutwórjenu wobšyrnego ludowego zastupnistwa wšyknych Serbow.

Slědk