Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm pódeprějo hobydlarjow Miłoraza

Dnja 1. měrca 2019 jo se w Miłorazu zmakała delegacija Serbskego sejm z pótrjefjonymi brunicoweje jamy Wochoze. W rozgronje jo se wopokazało, až jo wejsna gromada šćěpjona a až njekśě wšykne hobydlarje a hobydlarki wjas spušćiś. Luźe su znjeměrnjone.

Serbski sejm tych hobydlarjow a te hobydlarki, kótarež wěcej njehuźarže hobśěžkowanja bliskeje hugloweje jamy, pódeprějo, aby dostali nowu, měrnu domownju. LEAG dejała toś tym luźam krotkodobnje pśedpołožyś pórucenje na pśikład na nowem měsće w Slěpem.

Serbski sejm pódeprějo wósebnje tych, kenž kśě wóstaś: Na zakłaźe wótstupa wót hugla a rosćecego huznama energijow, kenž daju se hobnowiś, wóteběra cełkotowarišnostna pótrjebnosć zmilinjenja hugla. Huswójenje njejo daniž trjeba daniž pśesajźujobne. Njehobstoj dotychměst žedno dokóńcone hobźěleńske póstupowanje ku huglowemu planoju wósebnego brunicowego łožyšća Miłoraza. LEAG njesmějo stakim tych, kótarež kśě wóstaś, dalej pód śišć stajaś.

Tejerownosći ma se zadoraś znicenju nachylnje spušćonych domow a póškóźenju rědnego wejsnego cełka. Wjele cyglowych twarjenjow a samo stary drjewjany chrom stoje pód pomnikošćitom. Toś te domy mógu pó zakóńcenju zmilnjenja brunice zasej byś domownja za luźi, kótarež kśě swój wósobinski pśichod zwopšawźiś w takej rědnej serbskej jsy. Tak kaž su něga za zdaśim zgubjone chromy a dwóry w Slěpem něto zasej namakali nowych hobsejźarjow. Dalšny dobry pśikład za to jo wjas Prycyn.

Zastupniki a zastupnice Serbskego sejma pšose luźi w Miłorazu, aby swójej wejsnej zgromadnosći njedali śerpjeś dla zajmow a rozsudow Lichotnego stata Sakskeje abo LEAG, pśeto pśicyna problema njejsu susedy abo někotare hobydlarje abo hobydlarki ze susednych jsow, kenž maju druge žywjeńske naglědy.

Pśecej zasej doporucujobny jo film Edmunda Ballhausa „Nad huglom bydli cłowjek“.

Slědk