Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

SPD-kandidatka Kathrin Michel jo se informěrowała wó idejach za huspěšnu serbsku politiku pśez kulturnu a kubłańsku awtonomiju

Stwórtk dnja, 23.09., jo Kathrin Michel, kandidatka SPD za Zwězkowy sejm we wólbnem wokrejsu Budyšyn I, se w Njebjelčicach zmakała ze zastupnikami Serbskego sejma. Pó huchójźowanju pó jsy z hoglědom pó serbskim procowarju Janu Skalu pómjenjoneje źiśownje, jo se wóna dała informěrowaś wó wót Serbskego sejma huźěłanych konkretnych idejach huspěšneje serbskeje politiki z pomocu kulturneje a kubłańskeje awtonomije, kótaraž měła se hujadnaś w nowem statnem dogronje, kaž teke wó slězynach na krajnej, zwězkowej a ludopšawniskej rowninje.

Sejmowe wótpósłańce Tomaš Čornak, Christina Rubyjowa, Ignac Wjesela a Měrćin Krawc su kandidatku pšosyli, jolic se huzwólijo, aby naraźenja sejma sobu do parlamenta, do kněžaŕstwa a do gremijowego źěła sobu wzeła a rozgrona Serbskego sejma ze zastupnikami kněžaŕstwa pódpěrowała.

Slědk