Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Wažne kšace za huzwólowanje pśedparlamenta

Z konstituěrowanim huzwólowańskego huběrka a wózjawjenim wólbnego napominanja nejpózdźej w nazymje, zachopijo Iniciatiwa za Serbski sejm pśigótowański wólbny proces, kótaryž ma we februarje/měrcu 2018 wjasć k hutwórjenju pśedparlamenta. To jo se sobotu w Njebjelčicach na cełodnjojskej klawzurje iniciatiwy jadnogłosnje hujadnało. Na njej se hobźělichu teke někotare cłonki Rady starostow.

Zakład za pśewjeźenje wólbow ma byś huspěšnje pśewjeźony wótběgowy proces huzwólenjow bramborskeje Rady za serbske nastupnosći. Tomu wótpowědujucy dostanu Serby we Łužycy a zwenka njeje móžnosć, pó wózjawjenju wólbnego napominanja se zapisaś do huzwólowarskeje lisćiny. Akle pó tom pśipósćelu se jim huzwólowańske formulary, aby mógali pśez listowe wólby swój głos wótedaś nastajonym kandidatam pśedparlamenta. Kandidatow naraźiju na pśikład towaristwa, cerkwinske wósady, komuny a dalšne gremije. Pśedparlament ako hustawu twórjeca zgromaźizna dostanjo głowny nadawk, wjasć rozgrona ze Sakskeju, Bramborskeju a zwězkom k huźěłanjeju statnego dogrona. Toś to wjeźo skóńcnje ku demokratiski legitiměrowanemu Serbskemu sejmoju.

Dalej jo se hujadnało, hužywaś dalšne klawzury za koordinaciju mjazy iniciatiwu a Radu starostow. Toś ta rada ga doglědujo teke huzwólowański proces. Hušej togo su se hutwórili źěłowe kupki za organizěrowanje wólbow, casnikarske źěło, młoźinske kluby a komuny, wólbny program, naźěłanje hustawkow, kubłanje a finance. Pśiduca klawzura wótmějo se dnja 22. maja zasej w Njebjelčicach.

Slědk