Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Znicenje wólaŕskego zapisa

Wótpowědnje wólaŕskemu pórědoju k wólbje Serbskego sejma 2018 bu wólaŕski zapis dopołnje znicony. Wósobinske daty se stakim dalej njeskładuju.

Hagen Domaška, wólbny wjednik

Slědk