Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

08.10.22 36. Pósejźenje Serbskego sejma

Dnjowny pórěd:

 • zachopjeńk: 11:00 góź.
 • połdnjowa pśestawka: 13:00 – 13:30 góź.
 • kafejowa pśestawka: 15:00 – 15:30 góź.
 • kóńc: 18:00 góź.
 1. Wjeźenje na městnje
 2. Witanje
 3. Dopušćenje zukowych a hobrazowych nagrawanjow
 4. Pórucenje rozgrona za gósći (něźi 30 mjeńšynow)
 5. Zwěsćenje pśibytnosći wótpósłancow
 6. Wobzamknjenje dnjownego pórěda
 7. Wózjewjenje termina a městna pśiducego pósejźenja
 8. Protokolowa kontrola: protokol 35. pósejźenja
 9. Statne dogrono
 10. Rozpšawy a protokole huběrkow a zagronitych za nadawki
  • kazanje financow
  • huběrk kubłanje
  • huběrk kultura
  • huběrk wustawa & pśawo
  • huběrk zjawnostne źěło
  • huběrk regionalne wuwiśe & góspodaŕstwo
  • huběrk IT
  • huběrk pŕewód procesa
  • wědomnostna pśirada
 11. Wšakorake

Městno: Kubłanišćo swjateho Bena, Smochčicy 1, 02625 Busyšin (Bildungsgut St. Benno, Schmochtitz 1, 02625 Bautzen)

Slědk