Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Serbja w Sakskej kaž w Braniborskej maja demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo – Serbski sejm.

Aktualne

W lisće na wjednistwo Ewangelskeje krajneje cyrkwje Sakskeje žada prawniski wuběrk Serbskeho sejma wotwobroćenje wot předewzaća, z postajenjom přetłóčić wulki sotrowski poměr ...

Jako spěchowanske towarstwo je zapodało SMY z. t. k podpěrowanju dźěła Serbskeho sejma na Załožbu za serbski lud próstwu wo institucionelne spěchowanje jednaćelnje ...

Serbski sejm přewjedźeše 14.11.2020 swoje 18. pósedźenje a to jako wideo-konferencu ...

Dnja 31. awgusta zetkachu so na iniciatiwu Serbskeho sejma zastupjerjo wuběrka „wustawa/prawo“ w Budyskim Serbskim domje ze zastupjerjemi Domowiny ...