Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian People’s Representation

Serbja w Sakskej kaž w Braniborskej maja demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo – Serbski sejm.

Aktualne

Posedźenje je zjawne, a kóždy hósć změje móžnosć, nam swoje naležnosće a nastorki zdźělić. Kóždy jednotliwc je wutrobnje přeprošeny k sobuskutkowanju w Serbskim sejmje.

25. posedźenje Serbskeho sejma je so dnja 18. septembra 2021 w Budyšinje wotměło, zaso z přewodźacej wideokonferencu ...

Přirada Ramikoweho zrěčenja za škit narodnych mjeńšin Europskeje rady (FCNM) ...