Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbja w Sakskej kaž w Braniborskej maja demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo – Serbski sejm.

Aktualne

Serbski sejm připowědźa po wotběhu ultimatuma prawniske kročele přećiwo Zwjazkowej republice Němskej - Mjezynarodny prawizniski konsorcij jima so słowa

Ultimatum serbskeho sejma wotběži – Zwjazkowe knježerstwo a krajnej knježerstwje maja hišće štyri dny chwile, zo bychu reagowali

Der Serbski Sejm plant ein länderübergreifendes EU-Pilotprojekt „ARTE-Ost“ - das Ultimatum an die Bundesrepublik Deutschland, das am 23. Juni 2023 abläuft, wird an Inhalten festgemacht ...