Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

junij 2021

Dla tuchwilneho połoženja poručuje prezidij nuznje wobdźělenje přez online-zwisk.
Posedźenje je zjawne, a kóždy hósć změje móžnosć, nam swoje naležnosće a nastorki zdźělić. Kóždy jednotliwc je wutrobnje přeprošeny k sobuskutkowanju w Serbskim sejmje.

W poslednich měsacach zaběraše so Serbski sejm intensiwnje z konkretnym wuhotowanjom přichodneho demokratiskeho samopostajenja serbskeho luda ...