Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

awgust 2023

Wot Serbskeho sejma społnomócnjena skupina mjezynarodnych prawiznikow je přisłušne prawniske srědki a skóržbne dypki přećiwo Zwjazkowej republice Němskej dla zanjechanja zakładnych mjeńšinowych prawow wudźěłała a pismo Zwjazkowemu ministerstwu nutřkowneho (BMI) připósłała.

W ramiku programa LUSATIA GLOW zetkatej so Serbski sejm a Załožba Slavonic Europe dnja 29. septembra 2023 z wuchodo-belgiskim knježerstwom w Eupenje, Belgiskej a wopyta so Europski parlament w Brüsselu: Politiska misija Serbskeho parlamenta k zeznaću europskich modelow demokratiskeho samopostajenja we wobłuku kubłanskeje a kulturneje awtonomije. Městna su wobmjezowane, přizjewjenja su hač do 28. awgusta 2023 móžne.