Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Centralna nowinska konferenca składnostnje wólbow předparlamenta serbskeho luda

My, Iniciatiwa za demokratisce legitimowane serbske ludowe zastupnistwo „Serbski sejm“ kaž tež Rada starostow, přeprošujemy Was wutrobnje na centralnu nowinsku konferencu składnostnje wólbow předparlamenta serbskeho luda.

Wróćo