Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

ILO 169 - Bundeskanzeramt wotmołwi

Zwjazkowe knježerstwo so za to wupraji, zo so Serbja jako indigeny lud připóznaja, zdźěli kanclerski zarjad předsydźe wustawoweho wuběrka Serbskeho sejma. - Serbski sejm bě so na kanclerku dr. Angelu Merkelowu w tutej naležnosci wobroćił.

„Ludowe skupiny a mjeńšiny su dźěl kulturneje a historiskeje identity. Jich zachowanje přinošuje ke kulturnej mnohoće a zamóže tež mjezystatnu wuměnu spěchować“, rěka w lisće předsydźe sejmoweho wuběrka Hajka Kozela. „Zwjazkowemu knježerstwu je škit indigeneje ludnosće wosebje wažny“ Tohodla, tak dale rěka, je knježerstwo ratifikaciju ILO-konwencije 169 do koaliciskeho zrěčenja zapřijało. Realizowanje so tuchwilu wot Zwjazkoweho ministerstwa za dźěło a socialne přihotuje.

Wróćo