Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Kandidaća za Serbski sejm su so předstajili na wólbnym wjeršku dnja 29.09.2018 w Njebjelčicach

Nošerske towarstwo Smy z.t. je dnja 29.09.2018 přeprosyło do Njebjelčic na wólbnowjerškowe zarjadowanje. Něhdźe třiceći kandidatkow a kandidatow za Serbski sejm a dalši zajimcy su so w prěnim dźělu zetkanja w eksternje moderěrowanej dźěłarničce zaběrali z prašenjom, kak so datej zwuraznjeć a wuwiwać samopostajenje a samospołnomócnjenje Serbow. Wyše toho su přepruwowali metodu za namakanje zhromadneje přezjednosće při tworjenju rozsudow. Cyłkownje je so wopokazało, kak móhła wupadać demokratiska a do přichoda wusměrjena dźěławosć sejma.

Pozdźe popołdnju su so w druhim dźělu zarjadowanja žurnalistam a něhdźe połsta přitomnym předstajili kandidatki a kandidaća za Serbski sejm ze swojimi motiwami a programami. Za hornjołužiski a za delnjołužiski region ma so wuzwolić dwójce dwanaće zapósłancow. Za to su so předstajili žony a mužojo wšelakeje staroby ze serbskeho sydlenskeho ruma kaž tež z Drježdźan, Lipska a Berlina, kotřiž móža za parlamentariske dźěło šěroki spektrum nazhonjenjow a kompetencow sobu přinjesć. Woni budu w přichodnych tydźenjach aktiwnje namołwjeć, zo bychu so wolerki a wolerjo registrować dali a wothłosowali.

Hač do 27. oktobra 2018 móža so Serbowki a Serbja dać zapisać jako wolerki a wolerjo. Kónc wólbow je sobotu, dnja 3. nowembra, w 10 hodźinach. Dalše informacije k wólbam a wo kandidatkach a kandidatach namakaja so na internetowej stronje.

Zetkanje je so zakónčiło z bjesadu a žiwej hudźbu, mnohimi rozmołwami a ze zhromadnym spiwanjom serbskich spěwow a ludowych pěsnjow.

Wróćo