Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Nětkole tež za Miłoraz přichod zawěsćić

Z wulkej radosću su čłonojo Serbskeho sejma na wědomje wzali, zo chcedźa sonděrowanscy rozmołwni partnerojo móžneje Kenia-koalicije w Sakskej zachować wjes Pödelwitz. Woni žadaja, zo dyrbi nětkole tež łužiska wjes Miłoraz připrajenje k zdźerženju dóstać.

„Miłoraz je intaktna, žiwa dwurěčna wjes z wažnymi serbskimi kulturnymi kajkosćemi a wurjadnje so dale wuwiwacej infrastrukturu. Wjesnjenjo, kotřiž chcedźa wostać, wojuja wo po wustawje zaručene prawo na njewobškodźenje swojeje domizny, a njeje žanych rumowoplanowanskich ani hórnistwoprawniskich zakładow za wotbagrowanje wsy. Přichodne krajne knježerstwo dyrbi připóznać a wujasnić, zo Miłoraz a wokolna intaktna jednorazna kulturna krajina njesmětej so brunicowemu hórnistwu woprować. Wyše toho dyrbi so hač do doskónčneho wujasnjenja hnydomny moratorij za zničenje wsy wobzamknyć“, takle Edith Pjenkowa, starobna prezidentka Serbskeho sejma - swobodnje woleneho ludoweho zastupjerstwa Serbow. Mjeztym je so tež akciski zwjazk „Ende Gelände“ přizamknył w juniju wot Serbskeho sejma a wobswětowych zwjazkow wozjawjenemu „Zhromadnemu wozjewjenju: Miłoraz so njewotbagruje!“. Serbski sejm namołwja po najmłódšim wuwiću wospjet Domowinu – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t., so jako zastupjer zajimow za Serbow so tutemu wozjewjenju přizamknyć a wo to wojować, zo so žana serbska wjes wjace njezniči.

Wróćo