Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Přeprošenje na zjawne posedźenje Serbskeho sejma

Přeprošuju Was wutrobnje na třeće wuradźowanje Serbskeho sejma. Posedźenje je zjawne a wotměje so dnja 12.01.2919 w Byrgarskim domje na Awgusta Bebelowej dróze 9 w 03226 Wětošowje (Błota). Hosćo su wutrobnje witani.

Workshop w 10:00 hodźinach ma najprjedy zaso słužić  reflekciji interneje a eksterneje komunikacije, wosebje w napjatym polu z jednanskim porjadom sejma.

Posedźenje zahaji so zaso w 13:00 hodźinach z poskitkom rozmołwy přitomnym hosćom. Namjet k dnjowemu porjadej předwidźi potom konkretnu diskusiju naćiska jednanskego porjada. W druhim dźělu posedźenja maja so wobsahowe zaměry sejma diskutować kaž tež dźěłowe ćežišća za lěto 2019 pomjenować. Za jich wobdźěłanje je předwidźane wutworjenje wuběrkow a zo so tutym přepodadźa nadawki.

Negatiwne wuslědki ewaluacije serbskeje wučby primarneho schodźenka w Braniborskej su dalši njepřesłyšujomny alarmowacy zwón, kotryž žada sej nuznje, zo so dalše kubłanske kompetency přepodadźa do rukow našeho ludu. Kubłanska a kulturna awtonomija je načasna wotmołwa, za kotarejež zwoprawdźenje a wuhotowanje budźe so Serbski sejm zasadźeć.

Edith Pjeńkowa, starstwowa prezidentka Serbskeho sejma

Wróćo