Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Rada starostow Domowinu wo wólbach k Serbskemu sejmej 2018 informowaše

Prawniski wuběrk Domowiny, přez předsydku sakskeje Serbskeje rady, Marju Michałkowu, předsydy třěšneho zwjazka Domowiny, Dawida Statnika, něhdyšeho a tučasneho jednaćela Domowiny, Bjarnata Cyža a Marka Kowarja, bywšeho direktora Załožby za serbski lud, Marka Suchija, deljnołužiskeho Serba Kita Elu, kaž tež prawiznicu Katrin Suchec-Dźisławkowu zastupjeny, sebi 12. smažnika wysokorjadnych zastupjerjow serbskeje Rady starostow do Serbskeho domu w Budyšinje přeprosy, zo bychu prašenja hladajo na wólby do Serbskeho sejma stajili.

Nimo hornjoserbskeje rěčnicy Rady starostow Jadwigi Pjacec (Drježdźany), jeje naměstnika Ignaca Wjesele (Chrósćicy) a kulturneho wědomostnika Tomasza Nawki (Budyšin), so tež znata wobswětoškitna aktiwistka Edith Pjenkowa (Slepo) ze strony demokratiskeho hibanja na rozmołwje wobdźěleše, w běhu kotrejež so lěpšiny demokratisce wot cyłeho ludu wolujomneho ludoweho zastupnistwa rozkładźechu, a nimo toho prawo na nutřkowne samopostajowanje Serbow, kotrež tež na statnej runinje dotal njedosahacy znate je, rozłoži.

W zmysle płódneho zhromadneho dźěła wabješe Rada starostow za nowu kulturu mjezsobneje transparency a zwólniwosće rozmołwy w našim ludźe. Naposledku namołwi J. Pjacec zastupjerjow Domowiny, so aktiwnje na wutworjenju wobšěrneho ludoweho zastupnistwa Serbow wobdźělić.

Wróćo