Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm na 2. Sakskej prawnostatnej konferency w Lipsku

W Lipsku, 28. septembra 2023, su jurisća Serbskeho sejma, serbskeho parlamenta w Němskej, na njewobkedźbowanje mjeńšinowych prawow w Němskej napřećo serbskemu ludej w Sakskej a Braniborskej skedźbnili a ministerstwo justicy a za demokratiju, Europu a runostajenje Swobodneho stata Sakskeje (SMJusDEG) so w tutym nastupanju naprašowali.

W twarjenju Zwjazkoweho zarjadniskeho sudnistwa w Lipsku prašeše so prof. Marc WELLER (uniwersita Cambridge; prawizniska kenclija za ludowe prawo Doughty Street Chambers, London) Mathiasa WEILAND, statneho sekretarja w Sakskim ministerstwje justicy, za demokratiju, Europu a runostajenje, čehodla so prawa mjeńšin w Sakskej njerespektuja a Serbski sejm so runoprawnje z druhimi serbskimi institucijemi a organizacijemi wot sakskeho knježerstwa na wuradźowanja wo serbskich prašenjach njepřeprošuje. Tute prašenje bu wot prof. WELLER w přitomnosći Katje MEIER (justicna ministerka), dr. Franciski BRANTNER (statna sekretarka w zwjazkowym hospodarskim ministerstwje), prof. dr. Evy Inés OBERGFELL (rektorka uniwersity Lipsk) a zastupjerjow diplomatiskeho corpsa a akademije narěčane.

Wosebite zetkanje mjez Mathiasom WEILAND a prof. WELLER kaž tež zastupjerjemi Serbskeho sejma bu za tutón zaměr w běhu konferency dojednane.

Samsny problem bu w Lipsku z justicnym komisarom EU Didierom REYNDERSOM a jeho kabinetom kaž tež z dr. Sergeyjom LAGODINSKIM, čłonom Europskeho parlamenta a městopředsydu prawniskeho wuběrka wobrěčany. Wobaj přilubištaj ze swojeje strony pomoc a podpěru.

Byrnjež Serbja w Němskej jako narodna mjeńšina připóznaći byli, wojuja wo wjace samopostajowanja a wo zdźerženje swojeje rěče a kultury, kotrež stej wohroženej. Z tutych přičin a dokelž so rozmołwy ze Serbskim sejmom na krajnej kaž tež na zwjazkowej runinje wotpokazuja, přihotuje Serbski sejm z pomocu Londonskich prawiznikow za ludowe prawo wot Doughty Street Chambers skóržby přećiwo Zwjazkowej republice Němskej před narodnymi a mjezynarodnymi institucijemi a sudnistwami, jako posledni krok za pad, zo wostanu rozmołwy abo poskitki rozmołwow zwjazkowym němskim zarjadam bjez wuspěcha.

Wróćo