Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Wólby prěnjeho parlamenta Serbow wuspěsnje zakónčene

Sobotu, dnja 03.11.2018, je so w Njebjelčicach přewjedło přepruwowanje a wuličenje podłožkow listowych wólbow.  Wólbny wjednik dr. Hagen Domaška je po dźěłapołnym dnju wobkrućił slědowace wuslědki:

 • registowani wolarjo: 1.282
 • zapósłane wólbne listy: 908
 • płaćiwe wólbne wopisma: 836 (wotćehnjene: pobrachowace podpisma, hłosowanske lisćiki wopak tyknjene)
 • hłosowanske lisćiki: 828 (wósom njepłaćacych hłosowanskich lisćikow)
 • cyłkownje wotedatych hłosow: 4.475

Potom bu wuličeny slědowacy wólbny wuslědk:

DŁ: 2.173 hłosow

 1. Hanzo Wylem-Keł (283)
 2. Jan Kosyk (267)
 3. Edith Pjenkowa (207)
 4. Stefanie Kositz (193)
 5. Sandra Wylemowa (181)
 6. Siegbert Budyšin (163)
 7. Kito Pjenk (160)
 8. Laura Grönertojc (153)
 9. Dirk Paulick (138)
 10. Christoph Haensel (106)
 11. Dirk Marx (96)
 12. Carola Geppert (67, přez Los)

Slědowacy kandidaća steja na postupnych městnach:

 1. Ilona Urbanowa (67)
 2. Heiko Bengelstorff (55)
 3. Udo Nikuš (37)

HŁ: 2.302 hłosow

 1. Tomaš Čornak (295)
 2. Ignac Wjesela (272)
 3. Hajko Kozel (245)
 4. Hańžka Wjeselic (178)
 5. Sophia Cyžec (152)
 6. Aneta Zahrodnika (142)
 7. Dr. Měrćin Krawc (133)
 8. Alexander Pólk (115)
 9. Dr. Andreas Kluge (105)
 10. Handrij Wjeńk (99)
 11. Dr. Tomaš Wornar (99)
 12. Jadwiga Pjacec (94)

Slědowacy kandidaća steja na postupnych městnach:

 1. Dr. Sćěpan Nawka (88)
 2. Gerat Šram (63)
 3. Cornelia Šnypowa (57)
 4. Christine Maria Ruby (56)
 5. Konrad Manfred Willi Skatula (50)
 6. Pětr Janak (43)
 7. Sven Scheidemantel (16)

Na městnach naslědnikow stejacy kandidaća a kandidatki postupuja po ličbje najwjace hłosow w padźe zo kandidatki abo kandidaća swoje wólby njepřiwozmu. Wuzwoleni kandidaća a kandidatki maja po wólbnym porjedźe nětkole jedyn tydźeń chwile, zo bychu wólby přiwzali.

Wólby su so wotměłe pod mjezynarodnym dohladom dohromady wósom wólbnych wobkedźbowarjow. Tući su:

 • zastupjerjej europskeje strony Europska swobodna alianca: Marta Bainka (Hornja Šleska) a dr. Cristian Kollmann (Južny Tirol)
 • politikarjo z Čěskeje: Jaroslav Kolićek (MdEP), Jaroslav Růžička, Petr Brázda
 • politikarjo z Pólskeje: Bogusław Wontow (něhd. zapósłanc Sejma), Adam Maciag (něhd. měsćanosta Namysłowa, naměstnik wójwody), Anna Ziemkiewicz

Wólbni wobkedźbowarjo wozjěwja slědowacy statement:

„Wólby do Serbskeho sejma su so wotměłe, kaž smy móhli zwěsćić, bjez problemow. Měnimy, zo system je był njetrěbny komplikowany a by so móhł jednorišo přewjesć. Třikrótne zwěsćenje datow wolerjow je zwyšiło kwotu zmylkow, dokelž su so mjena zdźěla w serbskej, zdźěla w němskej spisownej wersiji zdźěliłe. W běhu přewjedźeneje wólbneje procedury je 1.282 wolerjow wuznało swoju přisłušnosć k ludej Serbow, wyše 800 wosobow je dało k wólbam płaćacy hłos a je stajkim woliło swoju prěnju politisku reprezentaciju.

Za přichod doporučamy zjednorjenje identifikacije wolerjow. Dale dyrbjała so polěpšić logika formularow z tym, zo při zapisanju přez pomocne wosoby móže so tole z nakřižowanskej wariantu na wólbnym lisćiku jasnje woznamjenić. Wólby a wuličenje wólbnych hłosow je so stało wotpowědnje mjezynarodnym standardam w swobodnych a tajnych wólbach. Kóždy přisłušacy staćan je so móhł bjez zadźěwkow na wólbach wobdźělić. My gratulujemy organizatoram k přewjedźenju wólbow a wolenym kandidatam k wuzwolenju! My wěrimy, zo Serbski sejm budźe dobry a dostojny reprezentant Łužiskich Serbow."

Dnja 17.11.2018 wotměje so w Slepom wot 14:00 hodź., započejo z ekumeniskej nutrnosću, konstituowace posedźenje prěnjeho demokratisce, swobodnje a tajnje woleneho parlamenta Serbow. Facit wólbneho wjednika: „Ja so wjeselu, wšak smy z přewjedźenjom wólbow pokazali, zo su demokratiske wólby za serbski lud móžne.“

Wróćo