Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Wažne kročele za wólby předparlamenta postajiłi

Z konstituowanjom wólbneho wuběrka a wozjewjenjom wólbneje namołwy najpozdźišo w nazymje, zahaji Iniciatiwa za Serbski sejm přihotowanski wólbny proces, kotryž ma w februarje/měrcu 2018 wjesć k wutworjenju předparlamenta. Tole bu sobotu w Njebjelčicach na cyłodnjowskej klawzurje iniciatiwy jednohłósnje dojednane. Na njej wobdźělichu so tež někotři čłonojo Rady starostow.

Zakład za přewjedźenje wólbow ma być wuspěšnje přewjedźeny wotběhowy proces wólbow braniborskeje rady za serbske naležnosće. Tomu wotpowědujo dóstanu po wozjewjenju wólbneje namołwje Serbja we Łužicy a zwonka njeje móžnosć, so zapisać do wolerskeje lisćiny. Hakle po tym připósćela so jim wolerske formulary, zo móhli přez listowe wólby swój hłós k nastajenym kandidatam předparlamenta wotedać. Kandidatow namjetuja na přikład towarstwa, cyrkwinske wosady, komuny a dalše gremije. Předparlament jako wustawu tworjaca zhromadźizna, dósta hłowny nadawk, wjesć rozmołwy ze Saksku, Braniborsku a zwjazkom k wudźěłanju statneho zrěčenja. Tute wjedźe skónčnje k demokratisce legitimowanemu Serbskemu sejmej.

Dale bu dojednane, dalše klawzury wužiwać jako koordinaciju mjez iniciatiwu a Radu starostow. Tuta dohladuje tež wólbny proces. Dale wutworichu so dźěłowe skupiny za organizowanje wólbow, nowinske dźěło, młodźinske kluby a komuny, wólbny program, zdźěłanje wustawy, kubłanje a financy. Přichodna klawzura wotměje so 22. meje znowa w Njebjelčicach.

Wróćo