Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Wo klawsurje

11. junija zetkachu so 15 sobustawow iniciatiwy ke klawsurje w Njebjelčicach. Mjez nimi běchu tež zapósłanc Sakskeho krajneho sejma, Heiko Kozel (Lěwica), a předsyda Drježdźanskeho towarstwa „Stup dale“, dr. Andreas Kluge.

Zhromadnje rozsudźichu, zo so hišće w lěće 2017 t. mj. předparlament załoži. Z nim hodźa so zaměry, nadawki a wobsahi předwidźaneho Serbskeho sejma lěpje publikować a ludnosć wo předewzaću přeswědčić. Kóždy smě za to swojich kandidatow a kandidatkow namjetować. Wólba do předparlamenta hodźała so na př. na wotpowědnym ludowym swjedźenju abo w druhim ramiku přewjesć. Woleny gremij měł so nadawkam wěnować, kotrež tež Serbski sejm zabrać ma. Předparlament njezměje hišće połnu politisku móc, ale na kóždy pad słužacu a podpěrowacu funkciju.

Rada starostow wobsteji resp. woli so z kruha připóznatych serbskich wosobinow, kotraž měła wuwiće parlamenta přewodźeć - na př. jako wólbna komisija předparlamenta skutkować, wólbne podłožki wudźěłać a dalše procesy kontrolować.

Wróćo