Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Zetkanje Serbskeho sejma z delegaciju Europskeje rady

Přirada Ramikoweho zrěčenja za škit narodnych mjeńšin Europskeje rady (FCNM) je njedawno pruwowała wot lěta 2001 k štwórtemu razej skutkownosć škita mjeńšin w Němskej. K tomu běchu tež zastupjerjo Serbskeho sejma přeprošeni. Dnja 26.08.2021 zetkachu so z delegatami přirady w Choćebuzu. W rozmołwje rozłoźichu zastupjerjo sejma detaile rozprawy, kotruž běchu hižo do toho zapodali. W njej skići so kritiski wid na aktualne połoženje serbskeho luda. Mjez druhim wuzběhnje so w njej nuzne zawjedźenje prawow samo- a sobupostajowanja serbskeho luda, wosebje kubłanskeje awtonomije,transparentneje kontrole budgetowych srědkow, sobupostajowanja při wudobywanju zemskich pokładow a prawo na swobodnje wolene ludowe zastupnistwo. Zdobom wuprajichu sejmownicy swoje přeće, bórze wjesć k tomu konkretne rozmołwy ze zastupjerjemi knježerstwow zwjazka kaž tež krajow.

Wróćo